Rekrutacja do drużyny UMK (14 maja)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie  rekrutacyjne do drużyny UMK na konkurs Vis Moot w roku akademickim 2013/2014r. Odbędzie się ono 14 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 12.00 w audytorium G. W trakcie spotkania zostanie omówiona tematyka i specyfika konkursu, a także przedstawimy kazus, z którym będą musieli się zmierzyć kandydaci do drużyny.

Konkurs Willem C. Vis. International Commercial Arbitration Moot to obecnie największy i najbardziej prestiżowy konkurs prawniczy na świecie. Przyjmuje on formę symulacji postępowania arbitrażowego tzw. moot courtu, która odbywa się w całości w języku angielskim. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać kazus z dziedziny arbitrażu i międzynarodowego prawa handlowego. Część pisemna konkursu obejmuje opracowanie memorandów dla obydwu stron sporu. Ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy jest występ wszystkich drużyn w Wiedniu, gdzie mają one okazję zaprezentować swoje wystąpienia w rundach ustnych. Willem C. Vis Moot przyciąga co roku uczestników z całego świata. W ostatniej edycji udział wzięło ponad 3000 studentów (z prawie 300 uniwersytetów) oraz setki przedstawicieli praktyki i środowiska akademickiego z różnych części globu.

Przede wszystkim konkurs Vis Moot to niebywała okazja do zdobycia doświadczenia z “law in action” i poznania prawników z całego świata. Poza tym udział w Vis Moocie otwiera drzwi do najbardziej znanych międzynarodowych kancelarii. Warto spróbować. Zapraszamy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: